Adatvédelmi Tájékoztató

érvényes: 2019. November 25-tól

 

Tisztelt Vásárló! Tisztelt Érdeklődő, Látogató!

Érintettként Önt az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet”, illetve „GDPR”) 13. cikke alapján, adatainak kezelése során széles körű jogok illetik meg a KIKA Lakberendezési Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „KIKA” vagy „Adatkezelő”) adatkezelésére tekintettel. Ezek a jogok a személyes adatok kezelésének átláthatóságát szolgálják, különös tekintettel arra, hogy ki, hogyan, milyen módon és miért kezeli az adatokat.

 

 


 

Tartalomjegyzék

1.     Az adatkezelő és elérhetőségei: 4

2.     Az adatvédelmi koordinátor elérhetőségei: 4

3.     Az adatkezelés céljai, jogalapja és időtartama, a kezelt személyes adatok kategóriái: 4

3.1.      Az adatkezelés jogalapjairól általában. 4

3.2.      Áruházakban kötött szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés. 5

3.2.1.       Ajánlat 5

3.2.2.       Szerződéskötés, szerződés teljesítése. 5

3.2.3.       Felmérés, tervezés. 6

3.2.4.       Fizetési kötelezettségek teljesítése. 6

3.2.5.       Hitelközvetítés. 7

3.2.6.       Árukiadás. 8

3.2.7.       Szerződés teljesítésével összefüggő panaszkezelés. 8

3.2.8.       Vevőszolgálati tevékenységek. 9

3.3.      Weboldallal, illetve webáruházzal kapcsolatos adatkezelés. 9

3.3.1.       Naplófájlok, sütik (cookie-k), közösségi média. 9

3.3.2.       Regisztráció a weboldalon. 14

3.3.3.       Online megrendelések, online szerződések teljesítése. 15

3.3.4.       Fizetési kötelezettségek teljesítése. 15

3.3.5.       Árukiadás. 16

3.3.6.       Online szerződések teljesítésével összefüggő panaszkezelés. 16

3.3.7.       Vevőszolgálati tevékenység. 16

3.4.      Hírlevelek, nyereményjátékok. 16

3.4.1.       E-mailben küldött hírlevelek. 16

3.4.2.       Sms üzenet 17

3.4.3.       Áruházi nyereményjátékok, promóciós játékok. 17

3.4.4.       Online promóciós játékok. 18

3.5.      Személy- és vagyonvédelem.. 18

3.5.1.      Kamerás megfigyelés. 18

3.6.      „Kika busz” bérlése. 19

3.7.      A KIKA iratmegőrzési kötelezettsége. 20

3.8.      A KIKA jogos igényeinek érvényesítése. 20

4.     Adatok címzettje illetve a címzettek kategóriái: 21

4.1.      Adatfeldolgozók: 21

4.2.      Harmadik fél címzettek (az adatkezelőkön, az adtafeldolgozókon és az érintetten kívül): 22

6.     Az érintett jogai: 22

6.1.      Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog. 23

6.2.      Helyesbítéshez való jog. 24

6.3.      Törléshez való jog. 24

6.4.      Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog. 24

6.5.      Adathordozhatósághoz való jog. 25

6.6.      Tiltakozáshoz való jog. 25

6.7.      Az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulás joga. 25

6.8.      Automatizált adatkezelés. 25


 

 

1.     Az adatkezelő és elérhetőségei:

KIKA Lakberendezési Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1135 Budapest, Lehel utca 51.

cégjegyzékszám: 01-09-073904

levelezési cím: 2040 Budaörs, Kinizsi utca 5.

e-mail: adatvedelem@kika.hu

 

2.      Az adatvédelmi koordinátor elérhetőségei:

A KIKA a GDPR 37. cikkére figyelemmel adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles, illetve adatvédelmi tisztviselővel jelenleg nem rendelkezik.

 

A KIKA adatkezelésével kapcsolatos ügyekben kompetens adatvédelmi koordinátor:

Kovács Marcell

levelezési cím: 2040 Budaörs, Kinizsi utca 5.

e-mail: adatvedelem@kika.hu

 

3.     Az adatkezelés céljai, jogalapja és időtartama, a kezelt személyes adatok kategóriái:

3.1. Az adatkezelés jogalapjairól általában

Az Ön személyes adatait a KIKA a következő jogalapok valamelyikének alapján kezeli:

a)     az Ön hozzájárulása,

b)    szerződés teljesítése (ha az adatkezelés az Ön és a KIKA vagy a KIKA szerződéses partnere között létrejövő szerződés megkötéséhez, illetve teljesítéséhez szükséges),

c)     a KIKA jogi kötelezettségének teljesítése (ha az adatkezelés a KIKA uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges),

d)    a KIKA jogos érdekeinek érvényesítése, feltéve, hogy ez a jogos érdek a KIKA által előzetesen elvégzett érdekmérlegelési teszt alapján az Ön érdekeivel, alapvető jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvez.

Tájékoztatjuk, hogy az egyes személyes adatai egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonásával a KIKA visszavonás előtti adatkezelése nem válik jogszerűtlenné. A hozzájárulás minden esetben visszavonható a KIKA 6. pontban írt elérhetőségeire (elsődlegesen: adatvedelem@kika.hu) történő üzenetküldéssel. A hozzájárulás visszavonásának egyéb lehetséges módjairól a jelen Adatvédelmi Tájékoztató konkrét adatkezelésekkel kapcsolatos pontjaiban tájékoztatjuk.

A KIKA törekszik arra, hogy a hozzájárulások visszavonását a lehető leghamarabb feldolgozza és az ennek megfelelő intézkedéseket megtegye. Tájékoztatjuk, hogy a KIKA a hozzájárulás visszavonásával érintett adatokat az Általános Adatvédelmi Rendelettel összhangban legfeljebb az adatkezelési hozzájárulás visszavonásától számított  1 hónapig kezelheti és kezeli a hozzájárulás megadása idején elfogadott célból.

Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy bizonyos személyes adatait a KIKA több célból és ezen célokhoz kapcsolódóan eltérő jogalapok alapján is kezelheti. Egy adatkezelés megszűnése nem érinti ugyanannak az adatnak más célokból és jogalapon történő további kezelését, kezeléseit. Ha például az Ön e-mail címét a KIKA az Ön hozzájárulása alapján hírlevél küldése céljából és a KIKÁ-val kötött adásvételi szerződésének teljesítése végett is kezeli és Ön a hírlevél küldésére vonatkozó hozzájárulását visszavonja, az e-mail címe a szerződés teljesítése végett továbbra is kezelhető marad.

3.2. Áruházakban kötött szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés

3.2.1.     Ajánlat

 

a)     A KIKA által üzemeltetett Kika áruházakban dolgozó eladó-tanácsadók kérésre ajánlatot készítenek a leendő vásárló részére a leendő vásárló igényeinek megfelelő termékekről. Az ajánlat érvényességi idején belül a vásárlónak lehetősége van az ajánlatban foglaltakat átgondolni és az abban szereplő termékeket az ajánlat szerinti paraméterekkel, feltételekkel a KIKÁ-tól megvásárolni. Az ajánlat elkészítéséhez a leendő vásárló nevének megadása szükséges, e nélkül a személyes adat nélkül a KIKA eladó-tanácsadó alkalmazottainak nem áll módjában az ajánlatot elkészíteni.

 

A KIKA a leendő vásárló nevét az ajánlat készítése, illetve adásvételi vagy szolgáltatást is tartalmazó adásvételi szerződés későbbi megkötése céljából, az ajánlat érvényességi idejéig kezeli; az adatkezelés jogalapja ennek megfelelően az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges lépések megtétele (szerződés teljesítése).

 

b)    Az ajánlatkészítés során a leendő vásárlónak lehetősége van arra, hogy a neve mellett a telefonos, illetve e-mail elérhetőségét is megadja az ajánlatot készítő eladó-tanácsadó részére, hogy az eladó-tanácsadó az ajánlat tartalmával, illetve elfogadásával kapcsolatosan megkeresse, az ajánlat tartalmával összefüggő esetleges új akciókról értesítse. Ezen elérhetőségeknek vagy ezen elérhetőségek valamelyikének a megadásával a leendő vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a KIKA a fent körülírt célból a nevét, a telefonszámát, illetve az e-mail címét kezelje (adatkezelés jogalapja: hozzájárulás).

 

A KIKA a rendelkezésére bocsátott elérhetőségi adatokat valamint a leendő vásárló nevét a jelen alpontban foglalt célból a leendő vásárló hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az ajánlat érvényességi idejének lejártáig kezeli.

A hozzájárulás visszavonása az ajánlatot készítő eladó-tanácsadó ajánlaton szereplő telefonszámán jelezhető.

 

3.2.2.     Szerződéskötés, szerződés teljesítése

Amennyiben az Ön által megvásárolni kívánt termék a KIKA által üzemeltetett áruházban közvetlenül nem elérhető, mert a raktárban található, vagy, mert a KIKÁ-nak azt külön meg kell rendelnie a beszállítótól/gyártótól, a termék megvásárlásához külön adásvételi szerződés kötése szükséges. A termék megvétele mellett lehetősége van arra is, hogy szolgáltatásokat (pl. házhozszállítás, szerelés) is megrendeljen, ez esetben szolgáltatást is magában foglaló, ún. vállalkozással vegyes adásvételi szerződés kötésére kerül sor.

Az Ön és a KIKA közti adásvételi szerződés megkötése, illetve teljesítése céljából a KIKA legalább a következő személyes adatokat kezeli: az Ön neve, címe, szállítási címe, vevőkódja és aláírása, továbbá az adásvételi szerződés száma. Felhívjuk figyelmét, hogy ezeknek az adatoknak a kezelése feltétlenül szükséges az adásvételi szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, ezen adatok hiányában a KIKÁ-nak nem áll módjában szerződést kötni.

Az adásvételi szerződés teljesítése céljából a KIKA kezeli továbbá az Ön telefonszámát, illetve e-mail címét azért, hogy a beszállítótól/gyártótól megrendelt termék megérkezéséről Önt értesíthesse, ezeknek az adatoknak a kezelése ugyanakkor nem feltétlenül szükséges a szerződéskötéshez, viszont jelentős mértékben megkönnyíti, illetve felgyorsítja annak teljesítését.

A KIKA az imént körülírt adatokat (a telefonszám és e-mail cím kivételével) a fenti célokból a szerződés teljesítésétől számított 5 évig (polgári jogi igények elévülési ideje) kezeli, az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése. A KIKA az Ön telefonszámát és e-mail címét a fent körülírt értesítési célból a megrendelt termék átadásáig, illetve a megrendelt szolgáltatás teljesítéséig kezeli, az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése.

Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét arra, hogy a szerződés és a teljesítéssel összefüggő dokumentumok a rajtuk rögzített adatokkal együtt 7 év elteltéig megőrzésre kerülnek a KIKA 3.7. pontban ismertetett iratmegőrzési kötelezettségére tekintettel.

A házhozszállítási, illetve szerelési szolgáltatást is tartalmazó szerződések teljesítése kapcsán ezúton is felhívjuk a figyelmét, hogy a megvásárolt termékek kiszállítását, illetve összeszerelését nem a KIKA, hanem annak szerződéses partnerei végzik. A kiszállítások, szerelési szolgáltatások teljesítése érdekében a KIKA a következő személyes adatokat továbbítja szerződéses partnerei részére: vásárló neve, szállítási címe, ha rendelkezésre áll: telefonszáma, illetve e-mail címe, a vállalkozással vegyes adásvételi szerződés száma.

A KIKA kiszállítást, szerelést végző partnereinek személyéről a 4.1. pontban tájékozódhat.

3.2.3.     Felmérés, tervezés

A KIKÁ-nál lehetőség van egyes termékek – különösen konyhabútorok, fürdőszobabútorok és nappali bútorok – esetében a vevő egyedi igényei szerinti tervezésre, szerkesztésre, melyet általában helyszíni felmérés is megelőz.

A KIKA a felmérés, egyedi tervezés, szerkesztés elvégzése céljából a vásárló következő személyes adatait kezeli: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, ha a tervezést megelőzően sor került a szerződéskötésre, akkor az adásvételi szerződés száma. A fenti céloknak megfelelően az adatkezelés jogalapja a szerződés megkötéséhez szükséges lépések megtétele, illetve a szerződés teljesítése.

A fenti adatok megadása az egyedi tervezés, szerkesztés elvégzéséhez feltétlenül szükséges, azok hiányában a szolgáltatás elvégzését a KIKÁ-nak nem áll módjában elvállalnia.

A fenti adatokat a jelen pontban körülírt célokból a KIKA a teljesítésétől számított 5 évig (polgári jogi igények elévülési ideje) kezeli. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét arra, hogy a szerződés és a teljesítéssel összefüggő dokumentumok a rajtuk rögzített adatokkal 7 év elteltéig megőrzésre kerülnek a KIKA 3.7. pontban ismertetett iratmegőrzési kötelezettségére tekintettel.

3.2.4.     Fizetési kötelezettségek teljesítése

Az egyes, KIKA által üzemeltetett Kika áruházakban vásárolt termékek vételárának, illetve a megrendelt szolgáltatások díjának a kifizetése vagy a pénztáraknál (az ott elérhető fizetési módokon) vagy banki átutalással történhet. A vevői fizetési kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés jogalapja a vásárló és a KIKA között létrejövő adásvételi szerződés teljesítése, az alábbiakban konkrétan megjelölt adatok kezelése a fizetés lebonyolításához minden esetben szükséges.

A vételár pénztárnál történő kifizetése esetén a KIKA a fizetés lebonyolítása céljából a vevő következő személyes adatait kezeli: bankkártya, illetve hitelkártya adatok (kártyaszámok egyes számjegyei), külön adásvételi szerződés kötése (3.2.2. pont) esetén a vevő adásvételi szerződésen szereplő adatai.

A vételár banki átutalással történő rendezése esetén a KIKA a fizetés lebonyolítása, illetve nyomon követése céljából a vevő következő személyes adatait kezeli: név, bankszámlaszám, adásvételi szerződés száma, az utalás közleményében esetlegesen megadott egyéb személyes adatok.

A fenti adatokat a jelen pontban körülírt célból a KIKA a teljesítésétől számított 5 évig (polgári jogi igények elévülési ideje) kezeli. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét arra, hogy a szerződés teljesítésével összefüggő bizonylatok a rajtuk rögzített adatokkal 7 év elteltéig megőrzésre kerülnek a KIKA 3.7. pontban ismertetett iratmegőrzési kötelezettségére tekintettel.

Egyben tájékoztatjuk, hogy külön adásvételi szerződés kötése (3.2.2. pont) esetén a számlákon a vásárló neve, címe, vevőkódja és az adásvételi szerződés száma is szerepel.

Külön is tájékoztatjuk, hogy a kasszarendszer program (Diebold-Nixdorf), illetve a banki program (MultiCash) működtetői hozzáférhetnek a fizetés lebonyolítása során kezelt adatokhoz, ezekről a fizetési szolgáltatókról a 4.1. pontban tájékozódhat.

3.2.5.     Hitelközvetítés

A Kika áruházakban történő vásárlás esetén lehetőség van arra, hogy Ön a termékek vételárának megfizetéséhez az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.) vagy a Cofidis Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 96-98.) által kínált áruhitelt vegyen igénybe az egyes áruházakban megismerhető feltételek szerint. A KIKA jelenleg a fent megjelölt két pénzügyi intézmény közvetítőjeként működik közre az Ön hiteligénylése során: a KIKA hitelügyintézésben közreműködő alkalmazottai felveszik a hiteligényléshez szükséges adatokat és kitöltik Önnel a szükséges dokumentumokat, melyek webes felületen, illetve postai úton továbbításra kerülnek a vásárló által választott hitelt kínáló pénzügyi intézmény részére. A KIKA a hiteligénylés intézése (hitelközvetítés) során megvalósuló adatkezelést az OTP Bank Nyrt., illetve a Cofidis Magyarországi Fióktelepe adatfeldolgozójaként végzi.

A KIKA az OTP Bank Nyrt-től történő hiteligénylés lebonyolítása (hitelközvetítés) céljából a  következő személyes adatokat kezeli: a hiteligénylő vásárló és, ha van, az adóstárs neve, születési neve, neme, anyja neve, születési helye és ideje, lakhelye (beleértve azt is, hogy mióta és milyen jogcímen lakik ott), levelezési címe, e-mail címe, telefonszáma, állampolgársága, személyazonosító okmányának típusa és száma, lakcímkártya száma, nyugdíjas törzsszáma, családi állapota, eltartottainak száma, egy háztartásban élők száma, legmagasabb iskolai végzettsége, foglalkozása, munkáltatójának megnevezése, munkaviszonyának tartama, kezdete és vége, munkavégzésének helye, jövedelmének típusa, jövedelmének nettó összege, jövedelmet terhelő levonások összege,  bankszámlaszáma, számlavezető bank neve, számlanyitás dátuma, munkabér/jövedelemigazoláson szereplő adatok, hiteligénylő már fennálló hiteleire vonatkozó adatok, hiteligénylő kiemelt közszereplői minősége, hiteligénylő adósságrendezési eljárás alatt állása, adásvételi szerződés száma, igénylés száma, igénylés dátuma, bankkártya adatok, számlán szereplő adatok (vevőkód), a hiteligénylő és az adóstárs aláírása. Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti célból az okmányok másolatai is továbbításra kerülnek az OTP Bank Nyrt. részére. Az adatkezelés jogalapja az OTP Bank Nyrt-vel kötendő kölcsönszerződés megkötéséhez szükséges lépések megtétele (szerződés teljesítése).

 

A KIKA a Cofidis Magyarországi Fióktelepétől történő hiteligénylés lebonyolítása (hitelközvetítés) céljából a következő személyes adatokat kezeli: a hiteligénylő vásárló és, ha van, az adóstárs neve, születési neve anyja neve, születési helye és ideje, lakhelye (beleértve azt is, hogy mióta és milyen típusú ingatlanban lakik), lakáshelyzete, levelezési címe, e-mail címe, mobiltelefonszáma, vezetékes telefonszáma, állampolgársága, személyazonosító okmányának típusa, száma és lejárata, lakcímkártya száma, rendszeres nettó jövedelmére vonatkozó adatok, rendszeres havi kiadásai, egyéb hitel- és kölcsönszerződései alapján fizetendő törlesztések összege, kiemelt közszereplői minősége, a hiteligénylő családi állapota, eltartandó gyermekek száma, egyéb eltartandó személyek száma, bankszámlaszáma, számlavezető bank neve, számlanyitás dátuma, esetlegesen igényelt hitelfedezeti biztosítás típusa, munkabér/jövedelemigazoláson szereplő adatok, adásvételi szerződés száma, igénylés száma, igénylés dátuma, bankkártya adatok, számlán szereplő adatok (vevőkód), a hiteligénylő és az adóstárs aláírása. Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti célból az okmányok másolatai is továbbításra kerülnek a Cofidis Magyarországi Fióktelepe részére. Az adatkezelés jogalapja a Cofidis Magyarországi Fióktelepével kötendő kölcsönszerződés megkötéséhez szükséges lépések megtétele (szerződés teljesítése).

A KIKA a jelen pontban foglalt adatokat a fenti célokból a hiteligénylés lezárulásáig (finanszírozás megtörténtéig) kezeli a következő kivételekkel: hiteligénylő vásárló neve, hiteligénylés dátuma, szerződés száma, hiteligénylés száma (utóbbi csak az OTP Bank Nyrt-től történő hiteligénylés esetén), hiteligénylő születési dátuma (utóbbi csak a Cofidis Magyarországi Fióktelepétől történő hiteligénylés esetén). A jelen bekezdésben megnevezett adatokat a KIKA a finanszírozás teljesítésétől számított 5 évig (polgári jogi igények elévülési ideje) kezeli. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét arra, hogy a részben hitelből finanszírozott számla a rajta szereplő adatokkal 7 év elteltéig megőrzésre kerül a KIKA 3.7. pontban ismertetett iratmegőrzési kötelezettségére tekintettel.

3.2.6.     Árukiadás

Amennyiben az Ön által megvásárolt termék az adott Kika áruház raktárában található, vagy azt a KIKA külön megrendeléssel szerezte be az Ön részére, mert a termék az áruházban nem volt elérhető, a termék átadására az adott Kika áruház árukiadójában kerül sor az Ön, a meghatalmazottja vagy a kiszállítást végző személy részére. Annak érdekében, hogy az Ön által megvásárolt terméket kapja meg, illetve megelőzhetőek legyenek az esetleges visszaélések, az árukiadás során az egyes áruházak biztonsági szolgálatának tagjai összevetik a termék megvételéről szóló adásvételi szerződés, a vonatkozó számla és a szállítólevél tartalmát. Ez az összevetés a hivatkozott dokumentumokon szereplő adatok (vásárló neve, címe, szállítási címe, telefonszáma, vevőkódja, e-mail címe, aláírása, szerződésszám, szállítólevél száma, számla sorszáma) kezelésével jár.

A jelen pontban meghatározott adatokat a KIKA a fenti célokból (a vevő részére a megfelelő, általa megvásárolt termékek átadása, visszaélések megakadályozása) a vonatkozó adásvételi szerződés, számla, szállítólevél tartalma összevetéséhez szükséges időtartamban kezeli. Az adatkezelés jogalapja a vásárló és a KIKA közt létrejött adásvételi vagy vállalkozással vegyes adásvételi szerződés teljesítése valamint a vásárló és a KIKA vagyon védelméhez fűződő jogos érdeke.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az egyes áruházak biztonsági szolgálatáról a KIKA vagyonvédelmi feladatokat ellátó megbízottja gondoskodik, ezen megbízott személyéről a 4.1. pontban tájékozódhat.

3.2.7.     Szerződés teljesítésével összefüggő panaszkezelés

Előfordulhat, hogy a vásárlónak az áruházakban, üzletekben vásárolt termékekkel vagy az ott megrendelt szolgáltatásokkal kapcsolatban kifogásai lesznek (pl. garanciális és szavatossági kifogások), melyet elsődlegesen az adott áruház/üzlet vevőszolgálata részére jelezhet a www.kika.hu honlapon található elérhetőségeken vagy személyesen.

 

A KIKA a vele kötött adásvételi szerződésekkel összefüggésben felmerült reklamációk rendezése céljából a vásárló következő személyes adatait kezeli: vásárló neve, címe, szállítási címe, vevőkódja, mobiltelefonszáma és aláírása, az adásvételi szerződés és a reklamációs szerződés száma, a vevő által a panasz bejelentése során megadott egyéb adatok, a panaszbejelentő e-mail esetleges mellékletei (fotók, dokumentumok). Ha a reklamáció rendezése során a vásárló és a KIKA a vásárló részére történő visszatérítésről, jóváírásról állapodnak meg, a KIKA a vevő bankszámlaszámát is kezeli, ha a vevő a visszajáró összeget utalni kéri. Az adatkezelés jogalapja az adásvételi szerződés megfelelő teljesítése.

A KIKA a fenti adatokat a reklamáció rendezése céljából a vevői panasz rendezését követő 5 évig (polgári jogi igények elévülési ideje) kezeli. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét arra, hogy a teljesítéssel összefüggő dokumentumok a bennük rögzített adatokkal – különösen visszatérítés esetén – 7 év elteltéig megőrzésre kerülnek a KIKA 3.7. pontban ismertetett iratmegőrzési kötelezettségére tekintettel.

3.2.8.     Vevőszolgálati tevékenységek

 

Önnek lehetősége van arra, hogy a Kika áruházakban forgalmazott termékekkel és ott kínált szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseivel, kéréseivel, visszajelzéseivel az adott áruház, részleg vevőszolgálataihoz fordulhasson. Kérdéseit közvetlenül a www.kika.hu weboldalon megtalálható vevőszolgálati elérhetőségeken is felteheti, illetve használhatja a weboldal kapcsolatfelvételre szolgáló felületét is a megfelelő menüpontra („Áruházi vevőszolgálat”) kattintva.

Ha valamely áruház működésével kapcsolatban panasza, kifogása van, azt szintén jelezheti ezeken az elérhetőségeken.

 

A KIKA a vásárlói kérések teljesítése, visszajelzések, esetleges panaszok kezelése céljából az Ön alábbi személyes adatait kezeli: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám (kapcsolatfelvételre szolgáló felület használata esetén kötelezően megadandó adatok), illetve olyan adatok (beleértve az esetlegesen mellékelt fotókat), amelyeket Ön a KIKA rendelkezésére bocsát. Ezeket az adatokat a fenti célból a KIKA az Ön hozzájárulása alapján kezeli a hozzájárulása visszavonásáig, illetve a kérés, kérdés megválaszolásáig/teljesítéséig, panasz rendezése esetén pedig a rendezéstől számított 5 évig (fizetés teljesítése esetén a 3.7. pontban foglalt iratmegőrzési kötelezettség miatt ugyanakkor 7 évig megőrzi a vonatkozó dokumentumokat).

Hozzájárulását magával az üzenet elküldésével adja meg, hozzájárulása visszavonását a KIKA eljáró alkalmazottjával vagy a rendelkezésre álló elérhetőségeken is közölheti.

 

3.3. Weboldallal, illetve webáruházzal kapcsolatos adatkezelés

A KIKA a www.kika.hu weboldal és az ezen a weboldalon működtetett online áruház üzemeltetője.

3.3.1.     Naplófájlok, sütik (cookie-k), közösségi média

A következő Cookie szabályzat a fenti weboldal valamennyi látogatója tekintetében alkalmazandó.

a)     Naplófájlok

A www.kika.hu  weboldal optimalizálása érdekében a rendszerteljesítmény, felhasználóbarát alkalmazás, a KIKA termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó hasznos információk rendelkezésre bocsátása miatt, valamint a weboldal elleni támadások felismerése és megakadályozása érdekében a weboldal üzemeltetője automatikusan rögzíti és elmenti az úgynevezett naplófájlok információit, amelyeket a látogató böngészője automatikusan továbbít a KIKA részére. Ez érinti a weboldal látogatójának IP-címét, böngészőjét és nyelvi beállításait, operációs rendszerét, internet szolgáltatóját, a dátum/idő beállításokat, valamint az aktuális és utoljára meglátogatott honlapok URL-címét. Ezek az adatok személyes adatokkal együtt nem kerülnek kezelésre.

Abban az esetben, ha a KIKA tudomást szerez a weboldal jogellenes használatával kapcsolatos konkrét gyanúról, fenntartja ezeknek az adatoknak az utólagos kiértékelésére vonatkozó jogát.

Ezek az adatok alapvetően 30 napig kerülnek tárolásra. Ennél hosszabb tárolásra akkor kerül sor, ha az szükséges a weboldal ellen észlelt támadások vizsgálatához.

Ezen adatok feldolgozásának jogalapja a KIKA arra vonatkozó jogos érdeke, hogy a jelen alpont bekezdésében felsorolt célokat elérje.

b)    Sütik (cookie-k)

A www.kika.hu weboldal úgynevezett "sütiket" használ.

A sütik kisebb szövegfájlok, amelyeket a weboldal látogatójának terminálja tárol. Ezek a fájlok bizonyos beállításokat és adatokat tárolnak a böngészőben a rendszerünkkel való kommunikáció során.

Az Adatkezelő által elhelyezett sütik nem gyűjtenek személyes adatokat. A sütik alapján a KIKA csupán anonim információkat kap, például arról, hogy mely más weboldalakról látogatnak el a KIKA weboldalára, a weboldalán mely oldalakat tekintik meg, stb.

A böngészőben beállítható, hogy a látogató tájékoztatást kapjon a sütik elhelyezéséről, és egyenként dönthessen azok engedélyezéséről, illetve bizonyos esetekben általánosan le is tilthatja a sütiket. A böngészőben beállítható, hogy a böngésző bezárásakor a sütik automatikusan törlődjenek. Mindezzel kapcsolatban a böngésző súgó-funkcióján keresztül, valamint a következő weboldalon olvasható részletesebb tájékoztatás: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie.

Amennyiben nem engedélyezi a sütiket, az korlátozhatja a weboldal funkcióit.

A következőkben tájékoztatjuk a KIKA által alkalmazott sütikről:

Ideiglenes sütik

Ezek a sütik szükségesek a weboldalon történő navigációhoz. Ilyenek például azok a sütik, amelyek lehetővé teszik a bejelentkezést az ügyféloldalra, vagy a termékek bevásárlókosárba helyezését. Ezek a sütik 30 percenként újra elhelyezésre kerülnek és az oldal elhagyása után törlődnek.

Állandó sütik

Ezek a sütik arra szolgálnak, hogy a böngésző újra felismerésre kerüljön, amikor a következő alkalommal látogatást tesz a weboldalon. Ezek a sütik addig tárolódnak a látogató számítógépén, ameddig manuálisan nem törlik azokat.

Performance-Cookie-k

Ezek a sütik azt a célt szolgálják, hogy a KIKA anonim adatokat gyűjtsön a látogatók felhasználói szokásairól a weboldalra vonatkozóan. Ezek a sütik regisztrálják a meglátogatott aloldalakat és linkeket. Ez teszi lehetővé a KIKA számára, hogy megfelelőbben tudja kezelni a látogatók által megadott preferenciákat, amikor legközelebb ellátogatnak a weboldalra. Ezeknek a sütiknek a segítségével relevánsabb információk és ajánlatok adhatók a weboldal látogatói számára. Az adatok tárolásának időtartama: 30 nap.

Functionality - Cookie-k

Ezek a sütik szolgálnak a beállítások tárolására (mint például a nyelvi beállítások, vagy a betűméret beállítása), amelyeket a látogató a weboldalon beállított. Ezáltal kényelmesebben kezelhetők a weboldal funkciói. Ezek a sütik 30 perc elteltével törlődnek.

Third-Party-Cookie-k / harmadik féltől származó sütik

Ezek a sütik arra szolgálnak, hogy anonim adatokat gyűjtsenek az Ön felhasználói szokásairól a KIKA weboldalán és más weboldalakon. Ez teszi lehetővé, hogy amikor valaki legközelebb ellátogat valamelyik weboldalra, akkor számára releváns, érdekes információkat és ajánlatokat lehessen adni.

A Google Analytics, Hotjar, GoogleAdwords, Doubleclick, Social Media Pluginok esetében harmadik féltől származó (Third-Party)-sütik kerülnek alkalmazásra, amelyekkel kapcsolatban a következőkben olvasható részletesebb információ:

 

Google Analytics

A weboldal a Google (Universal) Analytics-et használja, amely a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") web-elemző szolgáltatása. A Google Analytics sütiket használ, amelyek a weboldal használatát elemzik.

A sütik által nyert információk a weboldalak használatáról (beleértve a látogatók IP-címe és a meglátogatott weboldalak URL-címe) általában az USA székhelyű Google egyik szerverére kerülnek továbbításra és tárolásra. Az IP-anonimizálás aktiválásával ezen a weboldalon az IP-címek az Európai Unió tagországain belüli vagy az Európai Gazdasági Közösség szerződéses államaiba történő továbbítás előtt szintén lerövidítésre kerülnek. Csak kivételes esetben kerül a teljes IP-cím továbbításra az USA székhelyű Google valamelyik szerverére, ahol szintén lerövidítésre kerül. A Google ezen információk segítségével kiértékeli a weboldal látogatóinak felhasználási szokásait, hogy riportokat állítson össze a weboldal aktivitásairól és további, a weboldallal és az internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat végezzen a KIKA részére. A Google Analytics által a látogató böngészőjéről továbbított anonim IP-cím nem kerül összevonásra a Google többi adatával. Ezek az adatok 6 hónapig kerülnek tárolásra.

A KIKA nem tárolja azokat az adatokat, amelyeket a Google Analytics gyűjtött.

Minden látogató megakadályozhatja a sütik által generált, a weboldal használatára vonatkozó adatok összegyűjtését (beleértve az IP-címet is) a Google részére, valamint azok Google általi feldolgozását, ha letölti és installálja a következő linken elérhető Browser-Plugin-t: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

A Google Analytics felhasználási feltételeire és a Google adatvédelmi nyilatkozatára vonatkozó részletes információk a következő elérhetőségeken találhatóak: http://www.google.com/analytics/terms/hu.html  illetve  ttps://policies.google.com/?hl=hu/.  

A sütik KIKA által történő alkalmazásának jogalapja az Ön beleegyezése, melyet a weboldal megnyitásakor felugró ablakban adhat meg. További jogalap a KIKA jogos érdeke az ezen Cookie-típusnál megnevezett célok elérése tekintetében.

 

HotJar

A weboldal a Hotjar Ltd. („Hotjar“) (http://www.hotjar.com), Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta, Európa, elemző szoftverét használják. A Hotjar segítségével lehetséges a weboldalon történő felhasználói viselkedés (kattintások, egérműveletek, görgetések, stb.) mérése és kiértékelése. Azon információk, amelyek a weboldal látogatásakor „Tracking Code“ és a sütik által a weboldalon generálódnak, az írországi Hotjar szerverre kerülnek továbbításra, ahol tárolásra kerülnek. A Tracking Code által a következő (anonim) információk kerülnek összegyűjtésre: látogatók készülékének képernyőmérete, a készülék típusa és a böngésző-információk, a földrajzi helyzet (csak az ország), a preferált nyelv, a weboldalak megjelenítéséhez a felhasználói interakciók, az egérműveletek (mozgatás, pozíció és kattintások), a billentyűzet aktivitásai és a Log adatok.

Ezek a sütik 365 nap elteltével törlésre kerülnek.

A KIKA nem tárolja a HotJar által gyűjtött információkat.

A HotJar sütik tárolásának megakadályozása a böngésző megfelelő beállításával akadályozható meg, ehhez a böngészőt privát/inkognitó ablakban kell futtatni. A Hotjar felhasználási feltételeire és adatvédelmi nyilatkozatára vonatkozó részletesebb információk a következő elérhetőségen találhatóak: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

A sütik KIKA által történő alkalmazásának jogalapja az Ön beleegyezése, melyet a weboldal megnyitásakor felugró ablakban adhat meg. További jogalap a KIKA jogos érdeke az ezen Cookie-típusnál megnevezett célok elérése tekintetében.

 

Google AdWords

A Google AdWords ugyancsak a Google szolgáltatása. A Google AdWords sütiket használ. Ha a www.kika.hu weboldal látogatója Google-hirdetésen keresztül jutott el a weboldalakra, akkor a Google AdWords egy sütit (itt azonosítószámot (ID)) helyez el a látogató készülékén. Ennek segítségével a Google és így a KIKA képes felismerni, hogy rákattintottak a hirdetésre, és ezáltal valaki eljutott a weboldalra. Erről anonimizált statisztikák készülnek. Az AdWords-sütik használata lehetővé teszi a Google és a KIKA számára a hirdetések pontosabb elhelyezését a különféle honlapokon tett előző látogatások kiértékelése alapján.

Ezek a sütik 30 nap elteltével törlődnek.

A sütik által generált információkat (beleértve az IP-címeket) a Google kiértékelésre egy, az USA-ban található szerverre továbbítja, ahol tárolásra kerülnek. A Google betartja a "Privacy-Shield"-egyezmény adatvédelmi rendelkezéseit és regisztrált tagja az USA Kereskedelmi Minisztériuma "Privacy Shield"-programjának. A Google csak a törvényi előírások alapján vagy a rendelések feldolgozása keretében továbbítja az adatokat harmadik személy részére. Ha a felhasználó Google-fiókkal lép be az oldalra, a Google összeköti a fiókinformációkat az AdWords-ben feldolgozott információkkal.

A Google AdWords-sütik tárolása nem csupán a böngésző megfelelő beállításával akadályozható meg, hanem a következő linkre kattintva is https://myaccount.google.com/intro/privacycheckup/1?hl=hu, ha a látogató Google-fiókkal jelentkezett be. Ha nem a Google-fiókkal jelentkezett be a látogató, akkor módosíthatók a böngésző beállításai.

A Google felhasználási feltételeire és adatvédelmi nyilatkozatára vonatkozó részletes információk a következő elérhetőségen találhatóak: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

A sütik KIKA által történő alkalmazásának jogalapja az Ön beleegyezése, melyet a weboldal megnyitásakor felugró ablakban adhat meg. További jogalap a KIKA jogos érdeke az ezen Cookie-típusnál megnevezett célok elérése tekintetében.

 

DoubleClick

A DoubleClick szintén a Google szolgáltatása. A DoubleClick sütiket használ. Ha a látogató Google-hirdetésen keresztül jutott el a www.kika.hu weboldalra, akkor a DoubleClick egy sütit - álneves azonosítószámot (ID) - helyez el a készülékén. Ennek segítségével a Google és így a KIKA képes felismerni, hogy rákattintottak a hirdetésre, és ezáltal valaki eljutott a weboldalra. Erről anonimizált statisztikák készülhetnek. A DoubleClick-sütik használata lehetővé teszi a Google és a KIKA részére a hirdetések pontosabb elhelyezését az Ön, különféle honlapokon tett előző látogatásainak kiértékelése alapján.

Ezek a sütik 12 hónap elteltével törlődnek.

A sütik által generált információkat (beleértve az IP-címeket) a Google kiértékelésre egy az USA-ban található szerverre továbbítja, ahol tárolásra kerülnek. A Google betartja "Privacy Shield"-egyezmény adatvédelmi rendelkezéseit és regisztrált tagja az USA Kereskedelmi Minisztériuma "Privacy Shield"-programjának. A Google csak a törvényi előírások alapján vagy a rendelések feldolgozása keretében továbbítja az adatokat harmadik személy részére. Ha a felhasználó Google-fiókkal lép be az oldalra, a Google összeköti a fiókinformációkat a DoubleClick-ben feldolgozott információkkal. A DoubleClick-információk nem kerülnek tárolásra.

Ön a DoubleClick-sütik tárolását nem csupán a böngészője megfelelő beállításával akadályozhatja meg, hanem a következő linkre kattintva is (https://myaccount.google.com/intro/privacycheckup/1?hl=hu), ha a Google-fiókjával jelentkezett be. Ha nem a Google-fiókjával jelentkezett be, akkor módosíthatja a böngésző beállításait.

A Google felhasználási feltételeire és adatvédelmi nyilatkozatára vonatkozó részletes információk a következő elérhetőségen találhatóak: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

A sütik KIKA által történő alkalmazásának jogalapja az Ön beleegyezése, melyet a weboldal megnyitásakor felugró ablakban adhat meg. További jogalap a KIKA jogos érdeke az ezen Cookie-típusnál megnevezett célok elérése tekintetében.

c)     Social Media Pluginok

A www.kika.hu weboldalon úgynevezett „beépülő közösségi modulok” vannak használatban:

 

Facebook Social Pluginok

A weboldalon a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“) által működtetett Facebook közösségi háló beépülő közösségi moduljai („Pluginok“) kerülnek használatra. A modulokat Facebook-Logo vagy a "Facebook beépülő közösségi modulja", ill. a "Facebook Social Plugin" kiegészítés jelöli. A Facebook modulokra és azok megjelenésére vonatkozó táblázat itt található: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Aki a webhelyek valamelyik ilyen modult tartalmazó oldalát meglátogatja, annak böngészője közvetlen kapcsolatot létesít a Facebook szervereivel. A Plugin tartalmát a Facebook közvetlenül a látogató böngészőjére küldi el, a weboldalba ágyazva. Ezáltal a Facebook információt kap arról, hogy a böngésző lehívta–e a webhelyek vonatkozó oldalát, abban az esetben is, ha a látogató nem rendelkezik Facebook-profillal vagy éppen nem jelentkezett be a Facebookra. Ez az információ (beleértve az IP-címet a böngészőről) közvetlenül a Facebook egyik, az USA-ban található szerverére került továbbításra, ahol tárolásra kerül.

Ha a látogató Facebook-on keresztül jelentkezik be, a Facebook a látogatást a weboldalon közvetlenül hozzárendeli a Facebook-profilhoz. Ha a látogató beépülő modulokkal lép kapcsolatba, például a "tetszik" gombra kattint, vagy megjegyzést tesz, ezek az információk szintén közvetlenül a Facebook egyik szerverére kerülnek továbbításra, és ott tárolásra kerülnek. Ezen kívül ezek az információk megjelennek a látogató Facebook-profilján is, ahol a Facebook-ismerősök is láthatják azokat.

Az adatgyűjtés céljára és terjedelmére, az adatok Facebook általi további feldolgozására és felhasználására, valamint az erre vonatkozó jogokra és beállítási lehetőségekre vonatkozó részletes információk a magánszféra védelme érdekében a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában olvashatók: http://www.facebook.com/policy.php.

Ha a látogató nem szeretné, hogy a Facebook a weboldalon keresztül gyűjtött adatokat közvetlenül hozzárendelje a Facebook-profiljához, akkor a weboldal meglátogatása előtt ki kell jelentkezni a Facebookból. A Facebook beépülő modulok betöltődése az Add-Ons segítségével is teljesen megakadályozható a böngészőjében, pl. a következő linken: https://www.ghostery.com . Ez az Add-On minden sütit blokkol.

 

Instagram Social Pluginok

A weboldalon az Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“) által működtetett Instagram beépülő közösségi moduljai („Pluginok“) is használatban vannak. Ezeket a modulokat Instagram-Logo jelöli például „Instagram-Kamera“ jelölés formájában. Az Instagram-modulok a következő linken megtekinthetők: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

 

Ha a látogató a webhelyek valamelyik ilyen modult tartalmazó oldalát keresi fel, böngészője közvetlen kapcsolatot létesít az Instagram szervereivel. A Plugin tartalmát az Instagram közvetlenül a látogató böngészőjére küldi el, a weboldalba ágyazva. Ezáltal az Instagram információt kap arról, hogy a böngésző lehívta a webhelyek vonatkozó oldalát, abban az esetben is, ha nem rendelkezik Instagram-profillal vagy éppen nem jelentkezett be az Instagramra. Ez az információ (beleértve az IP-címet is) közvetlenül az Instagram egyik az USA-ban található szerverére került továbbításra, ahol tárolásra kerül.

 

Ha a weboldal látogatója az Instagram-on keresztül jelentkezik be, az Instagram a látogatását a weboldalon közvetlenül hozzárendeli az Instagram-profilhoz. Ha beépülő modulokkal lép kapcsolatba, például az "Instagram" gombra kattint, ezek az információk szintén közvetlenül az Instagram egyik szerverére kerülnek továbbításra, és ott tárolásra kerülnek. Ezek az információk ezen kívül megjelennek a személyes Instragram-fiókban, ahol azt az ismerősök is láthatják.

 

Az adatgyűjtés céljára és terjedelmére, valamint az adatok Instagram általi további feldolgozására és felhasználására, valamint az erre vonatkozó jogokra és beállítási lehetőségekre vonatkozó információk az ügyfél magánszférájának védelme érdekében az Instagram adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://help.instagram.com/155833707900388/.

Amennyiben a látogató nem szeretné, hogy az Instagram a weboldalon keresztül gyűjtött adatokat közvetlenül hozzárendelje személyes Instagram-profiljához, akkor a weboldal meglátogatása előtt ki kell jelentkezni az Instagram fiókból. Az Instagram beépülő modulok betöltődését az Add-Ons segítségével is teljesen meg lehet akadályozni pl. a "NoScript" Skript-Blocker segítségével (http://noscript.net/).

d)    Prefixbox keresési szolgáltatás

A www.kika.hu weboldalon a Prefixbox Ltd. (22 Vereker Road, London W14 9JS, Egyesült Királyság) által nyújtott keresési szolgáltatás működik abból a célból, hogy elősegítse a weboldal látogatóinak termékkeresését. Ezzel összefüggésben a weboldalon a felhasználók kereséseit a Prefixbox Ltd rögzíti; a Prefixbox Ltd adatkezeléseiről a https://www.prefixbox.com/en-us/PrivacyPolicy címen érhető el részletes tájékoztatás.

A KIKA a Prefixbox Ltd. által rögzített adatokhoz nem fér hozzá.

 

3.3.2.     Regisztráció a weboldalon

A www.kika.hu weboldalon lehetősége van a weboldal látogatóinak beregisztrálni. A regisztráció nem feltétele a weboldalon működtetett online áruházban történő vásárlásnak, de több olyan kényelmi szolgáltatás igénybevételét (pl. a felhasználói fiókba történt bejelentkezést követően leadott megrendelések nyomon követését) is lehetővé teszi, amely regisztráció nélkül nem érhető el.

a)     A KIKA a weboldalon történő regisztráció céljából kezeli az Ön vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, jelszavát és annak tényét, hogy Ön magánszemély (ez utóbbi körülmény tisztázása amiatt szükséges, hogy a KIKA fokozott figyelmet fordíthasson a személyes adatok védelmére); ezek azok az adatok, amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a regisztrációja megtörténhessen. Ezeket az adatokat a KIKA az Ön hozzájárulása alapján kezeli, amely hozzájárulás ezeknek az adatoknak a regisztráció során történő megadásával és a jelen Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával történik. Az adatokat a KIKA a hozzájárulása visszavonásáig, azaz az Ön regisztrációja törléséig kezeli.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben a regisztráció törlését megelőzően a KIKÁ-val online szerződést kötött, a szerződés teljesítése céljából a KIKA továbbra is kezelheti a nevét és az e-mail címét.

 

b)    A weboldalon történő regisztrációja során további adatokat is megadhat a KIKA számára: címét, telefonszámát, születési idejét. A cím és a vezetékes vagy mobiltelefonszám regisztrációkor történő megadásával lehetővé válik, hogy a konkrét megrendelések leadásakor a rendelés során a rendszer ezeket az adatokat automatikusan betöltse, így Önnek a megrendelés leadásakor ezeket az adatokat már nem kell külön megadnia, illetve begépelnie. A KIKA a címét és a telefonszámát a regisztrált személyek által elérhető kényelmi szolgáltatások biztosítása céljából kezeli, ugyancsak az Ön hozzájárulása (az adatok regisztráció során történő megadása és a jelen Adatvédelmi Tájékoztató elfogadása) alapján, a hozzájárulás visszavonásáig, azaz a regisztráció törléséig. Itt is érvényesek az a) alpontban írtak: ha a regisztráció törlését megelőzően a KIKÁ-val online szerződést kötött, a szerződés teljesítése céljából a KIKA továbbra is kezelheti egyes adatait.

A regisztráció során lehetősége van hírlevélre vagy sms üzenetre történő feliratkozásra is, ha az erre szolgáló külön checkboxokat is bepipálja a regisztrációs űrlap kitöltésekor, illetve sms üzenet igénylése esetén, ha megadja a mobiltelefonszámát. Születési ideje megadásával és a regisztrációs űrlapon szereplő megfelelő checkboxok bepipálásával születésnapi ajánlatokat tartalmazó hírlevelekre és sms üzenetekre is feliratkozhat. A hírlevelekről és sms üzenetekről bővebben a 3.4. pontban tájékozódhat.

 

3.3.3.     Online megrendelések, online szerződések teljesítése

A www.kika.hu weboldalon működtetett Kika Online Áruházban történő online megrendelések leadásának lehetővé tétele valamint a leadott megrendelések KIKA általi visszaigazolásával létrejövő szerződés teljesítése céljából a KIKA a vásárlók következő személyes adatait kezeli: vezeték- és keresztnév, számlázási cím, szállítási cím, megrendelt áru átvételének helye (ha az árut valamelyik áruházban veszik át), rendelési szám, mobil- vagy vezetékes telefonszám, e-mail cím és annak ténye, hogy a vásárló magánszemély. Az adatkezelés jogalapja az online megrendelés KIKA általi visszaigazolásával létrejövő adásvételi szerződés vagy szállítási szolgáltatást is magában foglaló adásvételi szerződés teljesítése.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti adatoknak a kezelése feltétlenül szükséges az online adásvételi szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, ezen adatok hiányában a KIKÁ-nak nem áll módjában online adásvételi szerződést kötni.

 

A KIKA az imént körülírt adatokat a fenti célokból a szerződés teljesítésétől számított 5 évig (polgári jogi igények elévülési ideje) kezeli. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét arra, hogy a szerződés és a teljesítéssel összefüggő dokumentumok a bennük rögzített adatokkal 7 év elteltéig megőrzésre kerülnek a KIKA 3.7. pontban ismertetett iratmegőrzési kötelezettségére tekintettel.

A szállítási szolgáltatást is tartalmazó szerződések teljesítése kapcsán ezúton is felhívjuk a figyelmét, hogy a megvásárolt termékek kiszállítását nem a KIKA, hanem annak szerződéses partnerei végzik. A kiszállítások teljesítése érdekében a KIKA a következő személyes adatokat továbbítja szerződéses partnerei részére: vásárló neve, szállítási címe, telefonszáma, illetve e-mail címe.

A KIKA kiszállítást végző partnereinek személyéről a 4.1. pontban tájékozódhat.

3.3.4.     Fizetési kötelezettségek teljesítése

A Kika Online Áruházban megrendelt termékek vételárának, illetve szállítási szolgáltatás díjának kifizetése a következő módokon történhet:

-       utánvétes fizetéssel a KIKA kiszállítást végző közreműködőinél, a közreműködők által elfogadott módokon, vagy abban az áruházban, üzletben, ahol a terméket a vásárló át kívánja venni,

-       banki átutalással,

-       bankkártyás fizetéssel vagy

-       PayPalon keresztül.

Az áruházakban vagy banki átutalással történő fizetés esetén a fizetés lebonyolításával kapcsolatos adatkezelésekre a 3.2.4. pontban foglaltak megfelelően irányadók azzal, hogy banki átutalásos fizetésnél a KIKA az adásvételi szerződés száma helyett a rendelés számát kezeli.

Bankkártyás vagy PayPalon keresztül történő fizetés esetén a fizetés lebonyolítása céljából a következő adatok válnak a KIKA fizetési szolgáltatói részére elérhetővé: név, bankkártya, illetve hitelkártya adatok azzal, hogy a bank- és hitelkártya adatokat a KIKA nem tárolja. A KIKA által igénybevett fizetési szolgáltatókról a 4.1. pontban tájékozódhat.

A vevői fizetési kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés jogalapja minden esetben a vásárló és a KIKA között az online megrendelés KIKA általi visszaigazolásával létrejövő online adásvételi szerződés teljesítése, a jelen pontban megjelölt, illetve hivatkozott adatok kezelése a fizetés lebonyolításához minden esetben szükséges.

A fenti adatokat a szerződés teljesítésének (fizetés lebonyolításának) céljából a KIKA a teljesítésétől számított 5 évig (polgári jogi igények elévülési ideje) kezeli. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét arra, hogy a szerződés teljesítésével összefüggő bizonylatok 7 év elteltéig megőrzésre kerülnek a KIKA 3.7. pontban ismertetett iratmegőrzési kötelezettségére tekintettel. Egyben tájékoztatjuk, hogy a számlákon a vásárló neve, címe, vevőkódja és a rendelés száma is szerepel.

Tájékoztatjuk, hogy, ha a fizetést a KIKA kiszállítást végző szerződéses partnere bonyolítja le a vásárlóval, a fizetés lebonyolításával kapcsolatos adatkezelést a kiszállítást végző partner végzi, az annak során esetlegesen kezelt bankkártya/hitelkártya adatokhoz a KIKA nem fér hozzá.

3.3.5.     Árukiadás

Amennyiben a vásárló a Kika Online Áruházban áruházi átvétellel rendelt terméket, és a termék az adott áruház raktárában található, az árukiadással kapcsolatos adatkezelésre a 3.2.6. pontban foglaltak megfelelően irányadók.

3.3.6.     Online szerződések teljesítésével összefüggő panaszkezelés

Előfordulhat, hogy a vásárlónak a KIKA által üzemeltetett online áruházban vásárolt termékekkel vagy az ott megrendelt szállítási szolgáltatásokkal kapcsolatban kifogásai lesznek (pl. garanciális és szavatossági kifogások), melyet elsődlegesen az adott webáruház vevőszolgálata részére jelezhet a www.kika.hu honlapokon található elérhetőségeken.

 

A KIKA a vele kötött online adásvételi szerződésekkel összefüggésben felmerült reklamációk rendezése céljából a vásárló következő személyes adatait kezeli: vásárló neve, címe, szállítási címe, vevőkódja, mobiltelefonszáma, az adásvételi szerződés és a reklamációs szerződés száma, a vevő által a panasz bejelentése során megadott egyéb adatok, a panaszbejelentő e-mail esetleges mellékletei (fotók, dokumentumok). Ha a reklamáció rendezése során a vásárló és a KIKA a vásárló részére történő visszatérítésről, jóváírásról állapodnak meg, a KIKA a vevő bankszámlaszámát is kezeli, ha a vevő a visszajáró összeget utalni kéri. Az adatkezelés jogalapja az adásvételi szerződés megfelelő teljesítése.

A KIKA a fenti adatokat a reklamáció rendezése céljából a vevői panasz rendezését követő 5 évig (polgári jogi igények elévülési ideje) kezeli. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét arra, hogy a teljesítéssel összefüggő dokumentumok – különösen visszatérítés esetén – 7 év elteltéig megőrzésre kerülnek a KIKA 3.7. pontban ismertetett iratmegőrzési kötelezettségére tekintettel.

3.3.7.     Vevőszolgálati tevékenység

Önnek lehetősége van arra, hogy a KIKA által üzemeltetett online áruházban kínált termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseivel, kéréseivel, visszajelzéseivel a webáruház vevőszolgálatához fordulhasson. Kérdéseit közvetlenül a www.kika.hu weboldalon megtalálható vevőszolgálati elérhetőségeken teheti fel.

A KIKA a vásárlói kérések teljesítése, visszajelzések kezelése céljából kezeli az Ön alábbi személyes adatait: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, illetve egyéb olyan adatok (beleértve az esetlegesen mellékelt fotókat), amelyeket Ön a KIKA rendelkezésére bocsát. Ezeket az adatokat a fenti célból a KIKA az Ön hozzájárulása alapján kezeli a hozzájárulása visszavonásáig, illetve a kérés, kérdés megválaszolásáig/teljesítéséig.

Hozzájárulását magával az üzenet elküldésével/kérdés feltevésével adja meg, a hozzájárulása visszavonását a KIKÁ-nak az ügyben eljáró alkalmazottjával vagy a rendelkezésre álló elérhetőségeken közölheti.

 

3.4.  Hírlevelek, nyereményjátékok

 

3.4.1.     E-mailben küldött hírlevelek

Kika hírlevél

A KIKA az Ön hozzájárulása alapján, a Kika áruházakban kínált termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást és ajánlatokat tartalmazó hírlevelek küldése céljából kezeli az Ön vezeték- és keresztnevét valamint e-mail címét.

Amennyiben Ön a hírlevélre való feliratkozáskor a nevén és e-mail címén túl az irányítószámát is megadja, hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a KIKA az irányítószáma alapján Önhöz legközelebb eső Kika áruház ajánlatait tartalmazó hírlevelet is küldjön Önnek.

Amennyiben Ön a hírlevélre való feliratkozáskor a nevén és e-mail címén túl a születési idejét is megadja, hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a KIKA születésnapi ajánlatot tartalmazó hírlevelet is küldjön Önnek.

A Kika hírlevelekre az egyes Kika áruházakban elérhető nyomtatvány kitöltésével és aláírásával, a www.kika.hu weboldal Hírlevél menüpontjában, a www.kika.hu weboldalra történő regisztráció során vagy a Kika Online Áruházban kínált termékekre vonatkozó megrendelés leadása során iratkozhat fel (hozzájárulás megadásának módja).

A fenti, Kika hírlevelek küldése céljából kezelt adatait a KIKA a hozzájárulása visszavonásáig kezeli.

A Kika hírlevelek küldésére vonatkozó hozzájárulása visszavonásának (hírlevélről leiratkozás) módja:

-       a hírlevél jobb alsó sarkában lévő „Leiratkozás” gombra történő kattintás, vagy,

-       leiratkozó levél küldése a regisztrált e-mail címéről az info@kika.hu e-mail címre.

 

3.4.2.     Sms üzenet

Kika sms üzenet

A KIKA az Ön hozzájárulása alapján, a Kika áruházakban kínált termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó híreket és ajánlatokat tartalmazó szöveges üzenetek (sms) küldése céljából kezeli az Ön vezeték- és keresztnevét valamint mobiltelefonszámát.

Amennyiben Ön a Kika sms üzenetre való feliratkozáskor a nevén és a mobiltelefonszámán túl a születési idejét is megadja, hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a KIKA születésnapi ajánlatot tartalmazó szöveges üzenetet (sms-t) is küldjön Önnek a megadott mobiltelefonszámára.

A Kika sms üzenetekre a www.kika.hu weboldalon történő regisztráció során lehet feliratkozni, az erre szolgáló négyzet (checkbox) bepipálásával.

A fenti, Kika sms üzenetek küldése céljából kezelt adatait a KIKA a hozzájárulása visszavonásáig kezeli.

A Kika sms üzenetek küldésére vonatkozó hozzájárulása visszavonásának (leiratkozás) módja:

-       leiratkozó levél küldése az info@kika.hu e-mail címre.

 

3.4.3.     Áruházi nyereményjátékok, promóciós játékok

A KIKA az általa működtetett áruházakban időről időre nyereményjátékokat szervez az ott vásárlók számára. A nyereményjátékra való jelentkezéssel (a nyereményszelvény leadásával) Ön a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a KIKA a nyereményjáték lebonyolítása és a nyertessége esetén az erről való kiértesítése céljából a nevét, a vásárlását igazoló blokkon szereplő pénztárszámot vagy tranzakciószámot, továbbá a telefonszámát és az e-mail címét kezelje.

A fenti hozzájárulását a sorsolás megkezdéséig bármikor visszavonhatja, adatait a KIKA ez esetben a hozzájárulása visszavonásáig kezeli. A nem nyertes nyereményszelvényeket a KIKA a sorsolás lebonyolításától számított 30 napig őrzi meg. Tájékoztatjuk, hogy a sorsolások lebonyolításánál a jogszabályi előírásoknak megfelelően a KIKA közjegyző közreműködését veszi igénybe.

A KIKA az áruházakban alkalmanként olyan promóciós játékokat is szervez, amelyekben Ön attól függetlenül részt vehet, hogy a promóció ideje alatt vásárol-e a Kika áruházakban vagy sem. Az egyes promóciós játékok játékszabályzatában meghatározott adatai (jellemzően név, elérhetőségi adatok) KIKA általi kezelése szintén az Ön hozzájárulásán alapul, melyet a promóciós játékra való jelentkezéssel ad meg; az adatkezelés célja a promóciós játék lebonyolítása és a nyertes(ek) kiértesítése. A KIKA a hivatkozott adatait a promóciós játék játékszabályzatában meghatározott tartamig kezeli (amennyiben nem nyert, úgy jellemzően a nyertesek kiválasztásáig/kisorsolásáig). Hozzájárulását a promóciós játék végéig bármikor visszavonhatja, adatait a KIKA ez esetben a hozzájárulása visszavonásáig kezeli.   

Amennyiben a nyereményjátékon vagy a promóciós játékon Ön nyer, a KIKA a nyereménye átadásakor átadás-átvételi elismervényen rögzíti a személyazonosító adatait (név, születési hely és idő, anyja neve) és a lakcímét annak érdekében, hogy a nyertes kiléte megállapítható és a nyeremény átadásának megtörténte igazolható legyen (az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása). Ezeket az adatait a KIKA a fenti célból 1 évig tárolja. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét arra, hogy az átadás-átvételi elismervény mint adózási kötelezettséggel összefüggő dokumentum 7 évig megőrzésre kerül a KIKA 3.7. pontban ismertetett iratmegőrzési kötelezettségére tekintettel. Hozzájárulását bármikor lehetősége van visszavonni, ez azonban a nyereményre való jogosultság elvesztésével jár (a nyereményét vissza kell szolgáltatnia).

3.4.4.     Online promóciós játékok

A KIKA Kft. rendszeresen szervez online promóciós játékokat a facebook oldalán (www.facebook.com/kikamagyarorszag). A játékra való jelentkezéssel és a játékszabályzat elfogadásával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a facebook felhasználónevét a KIKA a promóciós játék lebonyolítása és a nyertessége esetén az erről való kiértesítés céljából kezelje.

Amennyiben a promóciós játékon Ön nyer, a KIKA a nyereménye átadásakor átadás-átvételi elismervényen rögzíti a személyazonosító adatait és a lakcímét annak érdekében, hogy a nyertes kiléte megállapítható és a nyeremény átadásának megtörténte igazolható legyen. Ezeket az adatait valamint a facebook felhasználónevét a KIKA a fenti célból 1 évig tárolja. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét arra, hogy az átadás-átvételi elismervény mint adózási kötelezettséggel összefüggő dokumentum 7 évig megőrzésre kerül a KIKA 3.7. pontban ismertetett iratmegőrzési kötelezettségére tekintettel. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása; hozzájárulását bármikor lehetősége van visszavonni, ez azonban a nyereményre való jogosultság elvesztésével jár (a nyereményét vissza kell szolgáltatnia).

3.5. Személy- és vagyonvédelem

 

3.5.1.     Kamerás megfigyelés

A KIKA az általa üzemeltetett valamennyi Kika áruházban biztonsági kamerákat alkalmaz, melyek a megfigyelt területeken tartózkodókról képfelvételeket rögzítenek. Az Általános Adatvédelmi Rendelet értelmében a képfelvételeken rögzített képmás és tartózkodási hely pedig személyes adatnak minősül.

A képfelvételek rögzítésének és megőrzésének célja a KIKA és más személyek áruházakban lévő vagyontárgyainak védelme, a megfigyeléssel érintett területen tartózkodók életének, testi épségének és személyi szabadságának védelme, incidensek esetén a felvételek bizonyítékként történő felhasználása. Ennek megfelelően a képfelvételeken rögzített adatok kezelésének alapja a KIKA, illetve harmadik személyek jogos érdeke: személy- és vagyonvédelem. A KIKA a jogos érdeket érdekmérlegelési teszttel támasztotta alá.

A kamerák által rögzített felvételeket a KIKA – amennyiben nem kerül sor további felhasználásukra – 30 napig őrzi meg, ezt követően a felvételek automatikusan törlődnek.

A KIKA a biztonsági kamerák által készített képfelvételekkel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozóan adatvédelmi hatásvizsgálatot is végzett, melynek eredményeként megállapítható, hogy az adatkezelés mérsékelt kockázattal jár a megfigyelt területeken tartózkodók jogaira és szabadságaira nézve.

A KIKA által végzett kamerás megfigyelésről az egyes Kika áruházakban kihelyezett Kamerás megfigyelésről szóló adatvédelmi tájékoztató tartalmaz bővebb felvilágosítást.

3.5.2.     Rendkívüli események (baleset, szabálysértés/bűncselekmény gyanúja)

A KIKA egyes áruházaiban működő biztonsági szolgálatok tagjai, illetve a KIKA alkalmazottai az erre vonatkozó előírásoknak megfelelően jegyzőkönyvet vesznek fel az egyes áruházak és parkolóik területén bekövetkezett balesetekről, továbbá a bűncselekmények/szabálysértések (különösen lopás) alapos gyanújával összefüggő intézkedésekről. A jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek az incidenssel érintettek és a tanúk neve, címe, aláírása, nyilatkozatai, adott esetben az incidensben érintett gépjárművek forgalmi rendszáma. A személyes adatokat a KIKA az incidenssel összefüggő követelések rendezéséhez szükséges ideig, illetve a vonatkozó hatósági eljárások jogerős befejezéséig őrzi meg. Az adatkezelés az incidenssel érintettek jogai és érdekei védelmével kapcsolatos jogain, illetve a KIKA vagyontárgyai védelméhez fűződő érdekén alapul (jogalap: jogos érdek).

Felhívjuk a figyelmét, hogy az egyes áruházak biztonsági szolgálatáról a KIKA vagyonvédelmi feladatokat ellátó megbízottja gondoskodik, ezen megbízott személyéről a 4.1. pontban tájékozódhat.

3.6. „Kika busz” bérlése

Amennyiben a Kika áruházban vásárló nem tudja a megvásárolt termékeket hazavinni és a házhozszállítási szolgáltatást sem kíván igénybe venni, lehetősége van arra, hogy a KIKÁ-tól gépjárművet, ún. „Kika buszt” béreljen.

a)     Ahhoz, hogy a vásárló a „Kika buszt” bérbe vehesse, a következő adatokat szükséges a bérleti szerződés megkötéséhez megadnia, ezek az adatok a bérleti szerződésben is rögzítésre kerülnek: a bérlő neve, édesanyja születési neve, születési helye és ideje, jogosítványának száma, aláírása, az adásvételi szerződés száma. Ha a gépjárművet nem a bérlő fogja vezetni, akkor a KIKA a vezető nevét, édesanyja születési nevét, születési helyét és idejét, jogosítványának számát is bekéri és a vezető is aláírja a bérleti szerződést. Ha nem a bérlő vezeti a „Kika buszt”, akkor a jogosítványa száma helyett a személyi igazolványának a számát is megadhatja.

 

Tájékoztatjuk, hogy a fenti adatok bérleti szerződésbe foglalásakor szükséges a bérlő, illetve a járművezető jogosítványának, illetve személyi igazolványának valamint lakcímkártyájának bemutatása a KIKA bérleti szerződést készítő alkalmazottjának. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét, hogy az okmányokról másolat nem készül.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fent felsorolt adatok megadása a bérleti szerződés megkötéséhez feltétlenül szükséges, ezek nélkül a „Kika busz” nem bérelhető ki és vehető igénybe.

 

A KIKA a jelen alpontban megadott adatokat a bérleti szerződés megkötése, illetve teljesítése céljából kezeli a bérleti szerződés teljesítésétől számított 1 évig. Az adatkezelés jogalapja ennek megfelelően a gépjármű bérleti szerződés teljesítése.

 

b)    A „Kika busz” használata során előfordulhatnak balesetek, a gépjármű utasait, illetve a gépjárművet érintő sérülések. A KIKA ilyen esetekben gépjármű kárrendezés céljából kezeli a „Kika busz” vezetőjének nevét, lakcímét, jogosítványa és a személyi igazolványa számát, személyi igazolványa másolatát, aláírását, a kárbejelentő nyomtatványon szereplő egyéb adatokat, a baleseti jelentés adatait, rendőrségi jelentés adatait, kórházi jelentés/egészségügyi papírok adatait, esetlegesen fotókat.

Az adatkezelés jogalapja a „Kika busz” bérlete tárgyában kötött szerződés teljesítése, a „Kika busz” vásárló általi használata során keletkezett károk rendezése valamint a kötelező gépjármű felelősségbiztosítással összefüggő törvényi kötelezettségek teljesítése.

 

A KIKA a jelen alpontban felsorolt adatokat a fenti célból a kárrendezés lezárulásáig, illetve a „Kika busz” vásárló általi visszaadásától számított 5 évig kezeli. Közlekedési bűncselekmény esetén, ha az adott bűncselekmény büntethetősége nem évül el 5 év alatt, az adatkezelés a büntethetőség elévüléséig tart.

 

c)     A „Kika busz” használata során előfordulhat, hogy a gépjármű vezetője közlekedési szabálysértést vagy szabályszegést követ el. Mivel a „Kika busz” üzembentartójának a KIKA minősül, a közlekedési szabályok megsértésének következményeit a KIKÁ-nak kellene viselnie, hacsak nem nevezi meg a bírságoló, illetve a szabálysértési hatóságoknak (elsődlegesen a rendőrségnek) vagy a várakozási díjat és pótdíjat érvényesítő hatóságnak, illetve szolgáltatónak a vezető személyét. A „Kika busz” vezetőjének azonosítása céljából a KIKA kezeli a „Kika busz” vezetőjének személyazonosító adatait, lakcímét, vezetői engedélyének számát.

Ennek megfelelően az adatkezelés jogalapja a KIKA jogos érdeke, mivel a „Kika busz” vezetője személyének tisztázása esetén nem a KIKÁ-nak kell viselnie a vezető által elkövetett szabálysértés vagy szabályszegés következményeit.

 

A KIKA a jelen alpontban felsorolt adatokat a fenti célból a vonatkozó eljárás lezárulásáig, illetve a „Kika busz” vásárló általi visszaadásától számított 1 évig kezeli.

 

3.7.  A KIKA iratmegőrzési kötelezettsége

A KIKÁ-t az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. §-ban foglalt megőrzési kötelezettség terheli a jogszabályban meghatározott bizonylatok, könyvek, nyilvántartások tekintetében.

A KIKÁ-t iratmegőrzési kötelezettség terheli továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok tekintetében.

Az iratmegőrzési kötelezettség következtében az adásvételi szerződéseket, a teljesítésükkel összefüggő dokumentumokat, bizonylatokat a KIKA köteles megőrizni a szerződések teljesítésén alapuló adatkezelések megszűnése után is. A megőrzési kötelezettség keretében archivált dokumentumok átlagosan a teljesítéstől számított 7 éven belül kerülnek megsemmisítésre. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok (számlák) megőrzési ideje 8 év.

A fenti adatkezelési tevékenység (eredeti dokumentáció archiválása keretében történő iratmegőrzés/tárolás) a KIKA jogi kötelezettségein alapul.

3.8.  A KIKA jogos igényeinek érvényesítése

Előfordulhat, hogy Ön akár a KIKA által üzemeltetett áruházakban, üzletekben vagy akár az áruházak, üzletek területén kívül kárt okoz a KIKÁ-nak. Ebben az esetben a KIKA a jogos kártérítési igényeinek érvényesítése érdekében kezelheti az Ön személyazonosító adatait, elérhetőségi adatait, a bizonyítást megkönnyítő képfelvételeket. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben a KIKA jogos érdeke: a KIKA jogos kártérítési igényeinek érvényesítése. Az adatkezelés a polgári jogi igények elévüléséig (károkozástól számított 5 év), illetve a jogi eljárások lezárulásáig tart.

 

4.     Adatok címzettje illetve a címzettek kategóriái:

4.1. Adatfeldolgozók:

 

a)     A KIKA által igénybevett tárhely-szolgáltatók:

-       Rudolf Leiner GmbH. (székhelye: AT-3100 Sankt Pölten, Porschestraβe 7., Ausztria)  többek közt a szerződéskötés, panaszkezelés során alkalmazott AXAPTA 4.0 vállalatirányítási rendszer, illetve a levelezőrendszer tekintetében,

-       BLUETRADE E-Commerce & E-Marketing GmbH. (székhelye: D-50670 Köln, Im Mediapark 5., Németország) a www.kika.hu weboldal működtetése tekintetében,

-       Emarsys eMarketing Systems AG. (székhelye: D-80339 München, Hans-Fischer-Straβe 10., Németország) a Kika hírlevelek tekintetében,

 

 

b)    A KIKA házhozszállítási, illetve szerelési szolgáltatásokat teljesítő közreműködői:

-       BOY Szolgálat Kft. (székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy utca 30.DC3. ép.) szállítási és szerelési szolgáltatások végzése a budapesti, budaörsi, debreceni, győri és pécsi Kika áruházak vevői részére

-       BOINPEX Kft. (székhelye: 2030 Érd, Lőcsei út 56.) szállítási és szerelési szolgáltatások végzése a győri Kika áruház vevői részére, konyhaszerelési szolgáltatás végzése a budapesti és budaörsi Kika áruházak vevői részére,

-       Gyurasics Kft. (7629 Pécs, Névtelen utca 6.) szerelési szolgáltatások végzése a pécsi Kika áruház vevői részére

-       M3 Logistics Kft. (székhelye: 3528 Miskolc, Benkő S. utca 13.) szállítási és szerelési szolgáltatások végzése a debreceni Kika áruház vásárlói részére,

-       Szabó Gábor egyéni vállalkozó (székhelye: 9028 Győr, Széna utca 7.) szállítási és szerelési szolgáltatások végzése a győri Kika áruház vevői részére,

-       GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.) kiszállítás a webáruház vevői részére,

-       GE Logisztika Kft. (székhelye: 1116 Budapest, Hunyadi János út 162.) kiszállítás a webáruház vevői részére.

 

c)     A KIKA fizetés lebonyolításában közreműködő szolgáltatói:

-       Diebold-Nixdorf GmbH. (székhelye: AT-1110 Wien, Modecenterstraβe 17-19., Ausztria) kasszaprogram szolgáltatója,

-       LAUREL Kft. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 4-6.) kasszaprogram támogatása/supportja,

-       OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.) bankkártya terminálok működtetése,

-       Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 6.) banki átutalások lebonyolítása,

-       UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) banki átutalások lebonyolítása,

-       Bank Austria (AT-1010 Wien, Hohenstaufengasse 6., Ausztria) banki átutalások lebonyolítása,

-       Computop Wirtschaftsinformatik GmbH. (székhelye: D-96050 Bamberg, Schwarzenbergstraβe 4., Németország) paygate szolgáltató online bankkártyás fizetés esetén,

-       SIX Payment Services (Europe) S.A. (székhelye: L-5365 Munsbach, Gabriel Lippmann Rue 10., Luxemburg) online bankkártyás fizetést bonyolító szolgáltató,

-       PayPal (Europe) Sárl et Cie, SCA (székhelye: L-2249 Luxembourg, Royal Boulevard 22-24., Luxemburg) PayPalon keresztül történő fizetés esetén (utóbbi csak online áruházakban elérhető).

 

d)    A KIKA által kötött szerződések teljesítésében, illetve az ezzel összefüggő panaszkezelésben közreműködnek a KIKA beszállítói, akik ennek keretében hozzáférhetnek a vevők személyes adataihoz (elsődlegesen a névhez és a szerződés-/megrendelés számhoz).

 

e)     A KIKA hírlevelek kiküldése érdekében igénybevett közreműködői:

-       MTT Digital Kft. (székhelye: 1024 Budapest, Széll Kálmán tér 11. ),

-       ReachMedia Kft. (székhelye: 1036 Budapest, Lajos utca 118-120.).

 

f)     A Kika áruházak biztonsági szolgálatait a TARGET HUNGARY SECURITY Kft. (székhelye: 2000 Szentendre, Damjanich utca 15/A.) adja.

 

g)    A Kika áruházakban működtetett kamerarendszer felvételeihez hozzáférhetnek:

-       TARGET HUNGARY SECURITY Kft. (székhelye: 2000 Szentendre, Damjanich utca 15/A.) a biztonsági szolgálatok ellátója,

-       TESLA TECH Kft. (székhelye: 2330 Dunaharaszti, Taksony sor 2.), a kamerarendszer üzemeltetője és szervizelője,

-       SiS Security Schwechat GmbH. (székhelye: AT- 2320 Schwechat, Am Concorde Park 1 / B5 / Top 25., Ausztria) a kamerarendszer telepítője és szervizelője.

 

h)     KIKA gépjármű kárrendezésben közreműködő szolgáltatói:

-       biztosító: Allianz Hungária Zrt.  (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.),

-       biztosítási alkusz: AON Magyarország Kft. (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 121-127. ),

-       javítást végző szerződéses partner: AUTÓCENTRUM Szabó Kft. (székhelye: 1221 Budapest, Pedellus utca 1.).

 

i)      A KIKA könyvvizsgálója, aki tevékenysége során megtekinthet szerződéses dokumentációt, bizonylatokat:

-       Ernst and Young Kft. (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20.).

 

j)      A KIKA panaszkezelésben, jogviták rendezésében általában közreműködő jogi képviselője:

-       Balázs Boldizsár Ügyvédi Iroda (székhelye: 1115 Budapest, Petzvál József utca 18-22.).

 

 

4.2. Harmadik fél címzettek (az adatkezelőkön, az adtafeldolgozókon és az érintetten kívül):

Az adatok harmadik fél részére jellemzően nem kerülnek továbbításra. Adattovábbításra elsődlegesen bírósági és más hatósági eljárásokban valamint békéltető testületi eljárásokban kerülhet sor az eljáró bíróság vagy más hatóság, illetve békéltető testület részére a KIKA állításainak alátámasztására (bizonyítékként kerülhetnek felhasználásra különösen a szerződéses dokumentumok, bizonylatok, panaszkezeléssel összefüggő dokumentumok, kamerafelvételek).

5.   Az Európai Unión / Európai Gazdasági Térségen kívülre, vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás

A KIKA részéről nem történik harmadik országbeli címzett vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás. A 3.3.1. pontban írt adatkezelők maguk gyűjtik be az ott megjelölt cookie-kon, social media plugin-okon keresztül az ott körülírt információkat.

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön a KIKA facebook oldalán információkat hoz nyilvánosságra (például nyereménnyel készült fotók), akkor az adatokat ezzel egy meghatározatlan címzetti körnek bocsátja a rendelkezésére.

6.     Az érintett jogai:

Önt a törvényi feltételek megléte esetén, a GDPR 15-22. cikke alapján a következő jogok illetik meg a KIKÁ-val szemben:

a)     A hozzáféréshez való jog

b)    A tájékoztatáshoz való jog

c)     A helyesbítéshez való jog

d)    A törléshez való jog

e)     Az adatkezelés korlátozásához való jog

f)     Az adatkezelés elleni tiltakozás joga (csak jogos érdek esetén)

g)    Az adathordozhatósághoz való jog (csak szerződéses kapcsolat vagy hozzájárulás esetén)

h)     Ha a kezelés az Ön hozzájárulásán alapul, akkor Ön jogosult a hozzájárulást bármikor visszavonni. A visszavonás nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonás időpontjáig elvégzett adatkezelés jogszerűségét.

i)      Panasztételhez való jog a felügyeleti szervnél – Önnek joga van a felügyeleti szervnél panaszt tenni, ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése nem jogszerű.

A KIKA tekintetében illetékes felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek elérhetőségei:

 

- postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
- cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
- telefonszám: +36 (1) 391-1400
- fax: +36 (1) 391-1410
- e-mail cím:
ugyfelszolgalat@naih.hu
- honlap:
http://naih.hu

j)      Bírósághoz fordulás joga- Ön jogosult bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR Adatkezelő által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, jogosult kártérítési igényt érvényesíteni az Adatkezelővel szemben.

 

Ön valamennyi jogát gyakorolhatja e-mailben az adatvedelem@kika.hu címen, postai úton való közléssel (postacím: 2040 Budaörs, Kinizsi utca 5.) valamint az áruházak vevőszolgálatán elhelyezett formanyomtatvány kitöltésével. Ehhez szükség lehet arra, hogy azonosítsa magát, ill. közreműködjön az azonosításában.

Ennek megfelelően formanyomtatvány kitöltése esetén a KIKA vevőszolgálaton dolgozó alkalmazottai kérhetik Önt a személyazonosító okmányának a bemutatására abból a célból, hogy megbizonyosodhassanak a megadott azonosító adatok helyességéről és arról, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat valóban az a személy gyakorolja, akinek a személyes adataira nézve joggyakorlás történik. A vevőszolgálaton elhelyezett formanyomtatványon a következő adatait szükséges az azonosítása végett megadnia: név, születési idő, lakcím és e-mail cím. Tájékoztatjuk, hogy magának a személyazonosító okmányának a lemásolására nem kerül sor.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy adatairól tájékoztatást, adatainak törlését és módosítását a www.kika.hu weboldalon elérhető „Adatokról szóló tájékoztatás” felület használatával is igényelheti, amennyiben az azonosításához szükséges következő adatokat megadja: név, megszólítás, születési idő, e-mail cím vagy lakcím (attól függően, hogy a válasz megküldését hova kéri).

Tájékoztatjuk, hogy a jogainak gyakorlása során a megkeresésére adandó válasz, illetve a szükséges intézkedések megtétele céljából kérését és személyes adatait a KIKA belső hálózatán, ún. ticket-rendszerben kezeljük a megkeresés, illetve a szükséges intézkedések megtételéig.

Az alábbiakban az érintettek – azaz a személyes adatok alapján azonosított vagy azonosítható természetes személyek – egyes jogai kerülnek részletezésre:

6.1. Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, az Adatkezelő hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) címezhető panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is. Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén az érintett tájékoztatást kap az adattovábbítással kapcsolatban biztosított megfelelő garanciákról is.

6.2.         Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje az Adatkezelőtől azok pontatlansága esetén.

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett írásban (postai úton, e-mailen keresztül vagy a www.kika.hu weboldalon elérhető „Adatokról szóló tájékoztatás” felületen) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével.

Az érintett köteles az Adatkezelő által kezelt bármely személyes adatában bekövetkezett változást az Adatkezelőnek írásban (postai úton, e-mailen keresztül vagy a www.kika.hu weboldalon elérhető „Adatokról szóló tájékoztatás” felületen) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt az Adatkezelőt vagy az érintettet ért kárért a mulasztó érintett felel.

Hangsúlyozzuk, hogy a KIKÁ-nak az esetek döntő többségében nem áll módjában az adatainak helyességét, illetve pontosságát ellenőrizni. Erre való tekintettel azokban az esetekben, ahol a KIKÁ-nak nincs módja az adatai ellenőrzésére, az adatok valóságtartalmáért, helyességéért és pontosságáért kizárólag Önt terheli felelősség. Kérjük, hogy fokozottan ügyeljen arra, hogy a valóságnak megfelelő, pontos és helyes adatokat adjon meg, továbbá fokozottan ügyeljen jelszavainak, szerződéses dokumentumainak megőrzésére.

6.3.         Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ban (17. cikk) meghatározott esetekben.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatokat, vagyis azokat harmadik személyek részére továbbította, az érintett törléshez való jogának gyakorlása esetén az Adatkezelő megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket, hogy tájékoztassa azokat a további adatokat kezelőket, akik részére a személyes adatok továbbították, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulása csak arra az adatkezelési célra korlátozódik, amihez hozzájárulását adta, így annak visszavonása is ezen adatkezelésre terjed ki. Hozzájárulását a fenti postacímen (2040 Budaörs, Kinizsi utca 5.), illetve e-mail címen (adatvedelem@kika.hu) keresztül megküldött nyilatkozatával és az egyes adatkezeléseknél jelzett módokon vonhatja vissza.

6.4.         Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

·             az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;

·             az adatkezelés jogellenes;

·             az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

·             az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

6.5.         Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

·           az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és

·           az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

6.6.  Tiltakozáshoz való jog

Az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább, kivéve, ha a KIKA bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett tiltakozhat a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább.

Az érintett a fentiekben felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatban jogosult az Adatkezelőhöz fordulni.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást a kérelem folytán hozott intézkedésekről.

6.7. Az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulás joga

Az érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei a 6. pont i) pont alatt találhatók.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fent írtakon túl, és azok sérelme nélkül Ön jogosult adatainak GDPR-ba ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR Adatkezelő által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíteni az Adatkezelővel szemben.

6.8. Automatizált adatkezelés

 

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő a személyes adatai vonatkozásában nem végez automatizált adatkezelést, így profilalkotást sem.